Hagyományos Kínai Orvoslás

A kínai orvoslás több ezer éves diagnosztikus és terápiás rendszer, amelynek fő elemét az akupunktúrát, a tűszúrás gyógymódját hazánkban is több száz gyógyító használja, elsősorban tüneti kezelésként.

A kínai orvoslás alapelmélete a Yin-Yang elmélet. Ez az elmélet szintetizáló és dialektikus, mely szerint a rész, csak az egésszel fennálló kapcsolataival együtt érthető meg.

A Yin-Yang elmélet olyan filozófiai rendszer, amely két pólus által alkotott egységen alapul. Ezzel a jelrendszerrel jól leírható, hogyan működnek a dolgok egymással és a mindenséggel fennálló kapcsolataikban és segítségükkel jellemezhetők a természetben és az emberi szervezetben lezajló változások is.

E gondolkodásmód szerint minden dolog valamely más dolog részeként jelenik meg, és nem különíthető el más egységekkel fenntartott kapcsolataitól. Minden állandó változásban van, akár saját ellentétébe is átalakulhat. Pl. sötét-fény, hideg-meleg, éjjel-nappal.

Minden dolognak két arca van Yin és Yang. Ezek kölcsönösen hozzák létre egymást, egyensúlyban tartják egymást, és egymásba átalakulnak.

A HKO másik meghatározó elmélete az 5 Elem Elemélet. Segítségével még pontosabb képet kaphatunk a szervezet öt energiaközpontja által meghatározott pszichoszomatikus összefüggésekről.

A mai kor szempontjait figyelembe véve a HKO inkább egy tudomány előtti hagyomány, bár olyan tekintetben mindenképpen tudományos, hogy megfigyelésen alapul, következetesség vezérli, átadható, tanítható a gondolkodási folyamata. Lehetővé teszi a betegségek precíz leírását, a diagnózis felállítását és a kezelést. Szükséges hozzá szintetizáló logika és művészi érzékenység, megköveteli alkalmazóitól a finom, minőségi különbségek felismerésének képességét.

Az orvosi tevékenység célja, hogy a beteg fizikai és pszichés tüneteinek helyes értelmezésével feltárja a szimptómák hátterében rejlő Yin-Yang zavart, felismerve azt, hogy minden beteg tüneti képe teljesen egyedi jellegzetességekkel bír. Majd a diszharmónia minta helyes elemzését követően, az orvos kivitelezi azt a terápiát, amely visszaállítja a szervezet működésének egészséges egyensúlyát, megteremti összhangját. A diagnózis a kikérdezés mellett a nyelv és pulzus eltéréseinek értelmezésén alapul, a terápia pedig főként a meridiánok akupunktúrás pontjainak tűvel történő kezelése révén történik. Napjainkban egyre többen használnak lézerfényt is a pontok kezelésére.

A HKO olyan komplett terápiás rendszerrel rendelkezik, amelynek az akupunktúrán és a moxaterápián kívül része a légzés- és a dietoterápia, a speciális kínai masszázs és a gyógynövény terápia is, amelyek mind a beteg teljes gyógyulását szolgálják.